I forhold til det daglige liv og organisering af bydelen har vi lavet den her som vi har kaldt  Visioner i Praksis – ønsker og input til dagligdagen i Byen for Livet. I Bogen har vi, som titlen antyder, samlet de ønsker og input til Byen for Livet, vi har fået undervejs i forprocessen, fra alle jer i salen og alle de andre, der har været involveret.

Derudover, har vi talt med ledere, der arbejder i praksis, med at implementere visioner og drive organisationer, og har fået deres bedste råd til at realisere de mange ønsker. Igen har vi taget udgangspunkt i de fire kernegrupper i Byen for Livet, altså mennesker med demens, pårørende, medarbejdere og frivillige, og i bogen kommer vi omkring organisering og kommunikation i forhold til netop de fire grupper.

Bogen er hovedsagligt henvendt til den kommende ledelse i Byen for Livet, men alle med en interesse i projektet, vil have glæde af at læse bogen.