PERSONAER & SITUATIONER

Dialogværktøjet PERSONAER & SITUATIONER er udviklet til en workshop i forprojektet til Byen for Livet, omkring metoder og virkemidler. På workshoppen blev der arbejdet med personaer og situationer, der alle var direkte inspireret af mennesker med demens og virkelige situationer, der opstår på demensplejehjem.

Formålet med værktøjet er, at man træner sin situationsfornemmelse, sin måde at tale om og forholde sig til situationer og til de mennesker, der er involverede. Under dialogen bliver det tydeligt, at der kan være mange forskellige løsninger. Nogle vil være medicinske, nogle vil være tekniske og andre vil være pædagogiske. På den måde skærpes deltagernes evne til at tænke kreativt og problemløsende, situationer trænes gennem dialog, inden de (muligvis) opstår og evnen til at spørge ind til og finde årsagen til et problem trænes, i stedet for at man vælger den måske mest kendte og umiddelbare løsning.

 

Sådan bruges værktøjet

Værktøjet kan bruges på mange forskellige måder. Det kan bruges enten som det er, eller man kan lade sig inspirere og lave sine egne personaer og situationer ud fra den erfaring og viden man har omkring mennesker med demens, eller man lave kort direkte ud fra beboere, man kender. Der er kort til det hele i de tilhørende materialer. På det tilhørende skema skrives forslag til løsninger, både i forhold til en kortsigtet, her-og-nu-løsning og til løsninger, der skal implementeres på længere sigt.

personakort-01-02

 

Værktøjet kan bruges både til undervisning af medarbejdere og frivillige.

Deltagerne spiller ved at trække et persona-kort og koble kortet med et situationskort. Når der står ‘beboeren’ på situationskortet, refererer dette til det pågældende personakort man sidder med. Man skal altså løse situationen ud fra, hvad man ved, om pågældende beboer. Det gælder om at finde en eller flere løsninger på situationen, både på kort og på langt sigt, samt om at finde den bagvedliggende årsag til problemet.

Man kan gå alle kort igennem, eller så mange man har tid til. Man kan lave sine egne personaer og situationer, ud fra situationer og mennesker man har erfaring med. Blanke personakort kan bruges som et samarbejde mellem medarbejdere og pårørende, til at tage hul på samtaler omkring beboere, så man kan få afdækket både beboerens historie og nuværende livssituation. Blanke personakort kan løbende udfyldes med oplysninger, jo bedre man lærer personen at kende. og man kan bruge kortet til at tage hånd om de situationer, der kan opstå.
personakort-01-01

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *