AKTIVITETSKANVAS

 

Indledning

Som et værktøj til at designe og planlægge aktiviteterne i det daglige har vi, i forprojektet til Byen for Livet, udviklet værktøjet AKTIVITETSKANVAS. Som en del af forprojektet blev der afholdt en workshop omkring aktiviteter for mennesker med demens. I denne forbindelse blev værktøjet udviklet som en hjælp til at designe nye aktiviteter og skabe overblik over eksisterende aktiviteter. Værktøjet tydeliggør desuden samspillet mellem medarbejdere, pårørende og frivillige, i forbindelse med at afholde aktiviteteter.

Når pårørende, medarbejdere, frivillige eller andre, udfylder et AKTIVITETSKANVAS for en aktivitet sammen, bliver alle inkluderet i det daglige arbejde på en måde, der giver mening.

 

Sådan bruges værktøjet

Værktøjet er opbygget af ti felter, som sammen giver et overblik over, hvad der er vigtigt at huske i forbindelse med en aktivitet. Man arbejder med modellen ved at skrive sin idé til en aktivitet ind i feltet “Aktivitet” i midten, og derefter udfylde de andre felter. Der er ikke en rigtig rækkefølge for at udfylde de andre felter, men oftest vil det give mest mening at vente med de nederste felter til sidst. En ændring i et af de ti felter, medfører ofte ændringer i andre felter, da man bliver klogere på aktiviteten, jo mere man arbejder med den. Når alle felterne er udfyldt, kigger man på helheden. Herefter er det let for alle at forberede aktiviteten og sætte den i gang.

 

Felterne

I midten af AKTIVITETSKANVAS beskrives aktiviteten, altså, hvad er det for en aktivitet, man specifikt vil lave. Herunder er der plads til at skrive, hvis der er noget, man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med aktiviteten, for eksempel om der kan være risiko for allergianfald eller om man skal tage særlige demenshensyn.
I venstre side beskrives planlægningen af aktiviteten, herunder hvem der udfører aktiviteten, hvem der ellers er behov for, f.eks. aktører i lokalsamfundet, butikker eller foreninger, og hvilke materialer, lokaler eller andet, der skal bruges.

I højre side beskrives udførelsen af aktiviteten, herunder tid, sted og uddybning af den specifikke målgruppe, man laver aktiviteten for.

I de tre nederste felter beskrives effekten af aktiviteten, og her tydeliggøres det, hvordan aktiviteten skaber fysisk, intellektuel og social stimuli for mennesker med demens.

aktivitetskanvas-faded
Videre brug

AKTIVITETSKANVAS kan bruges på forskellige måder. Som tidligere nævnt er AKTIVITETSKANVAS en god måde at inkludere beboerne og de pårørende i livet i Byen for Livet. Når beboere eller pårørende udfylder et AKTIVITETSKANVAS sammen med medarbejderen, tydeliggøres interesser og aktivitetsniveau hos beboeren. Yderligere kan AKTIVITETSKANVAS bruges til at samle et kartotek over mulige aktiviteter, der kan udføres i Byen for Livet og hvad disse kræver, for at blive igangsat.

 

*Modellen er inspireret af Business Model Canvas (udviklet af Alexander Osterwalder i 2004, baseret på hans Ph.D.-afhandling The Business Model Ontology – A Proposition In A Design Science Approach), og blev første gang brugt til en workshop i Odense omkring inddragelse af pårørende og omverdenen i arbejdet med mennesker med demens.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *