I løbet af forprojektet til Byen for Livet har vi lavet mange workshops med forskellige mennesker, temaer, outputs og ikke mindst forskelligt indhold. Til flere af disse workshops udviklede vi værktøjer, som efterfølgende, med væsentlige inputs og feedback fra workshopdeltagerne og andre eksperter, er blevet forbedret og tilpasset til at kunne bruges i det daglige arbejde med mennesker med demens.

Værktøjet AKTIVITETSKANVAS kan bruges til at lave aktiviteter, få overblik over en aktivitet og til at danne et kartotek over igangværende aktiviteter. PERSONAER & SITUATIONER kan bruges til at træne at tænke kreativt og problemløsende gennem dialog og til at se bagom et problem i stedet for at vælge den måske mest kendte og umiddelbare løsning. DET GODE VALG er et nudgingspil som kan bruges til at lave små ændringer, som kan forbedre beboernes og medarbejdernes adfærd og hverdag. Sidst, har vi lavet en REKRUTTERINGSGUIDE, der skal inspirere og vejlede til en mere optimal ansættelsesprocess.

Vi håber at I vil gøre god brug af, og finde nytte i de forskellige værktøjer.