Musik – personlig spilleliste som terapeutisk redskab

Filmen “Alive Inside” portrætterer, hvordan musik kan bruges som et fantastisk terapeutisk redskab. Filmen viser, hvordan man, ved blot at spille et menneske med demens’ yndlingssange på en iPod, kan hjælpe hukommelse og personlighed på vej.

Musik kan hjælpe til at skabe en forbindelse til det hele menneske. Det hjælper ikke kun til at huske specifikke minder forbundet med lige præcis de sange, der spilles, men åbner op for meget mere. I filmen vises et eksempel med en 94-årig mand, der ellers er stille og indelukket, og som får en gospel-sang i ørerne. Pludselig kan han huske en masse ting fra sin ungdom, og han kan genkende sin datter. Der er masser af andre eksempler på, hvordan musik får nogle beboere, der ellers slet ikke reagerer på noget, til at reagere ved fx at bevæge sig, smile, eller græde. Musik er altså en måde til at nå mennesker, der ellers er svære at nå.

Eksperter udtaler sig i filmen og fortæller, hvordan musik kan tale til folks identitets-følelse – hvordan den musik man hører, er så stor en del af den man er, så at høre sange fra tidligere perioder i sit liv kan åbne op for, at man igen føler sig som sig selv. Musik er stærkt forbundet med kultur og handler både om visualitet og følelser.

Det er afgørende, at der udarbejdes personlige spillelister til alle beboere med lige præcis deres yndlingsmusik på. Hvis en beboer ikke selv er i stand til at kommunikere hvilke sange, eller hvilken slags musik, de bedst kan lide, kan man enten spørge familie og andre pårørende – eller man kan simpelthen bare begynde at spille sange for beboeren og se hvad han/hun reagerer på. En mulighed er også, at lave forskellige spillelister der passer til forskellige situationer. Eksempelvis kan man lave én, der har til formål at live beboeren op og én, der har til formål at få en beboer til at falde til ro ved sengetid.

Forskere udtaler, at denne effekt på mennesker med demens skyldes at den del af hjernen, der reagerer på musik, er en af de sidste dele, der rammes af sygdommen.

En anden grund til musikkens succes i terapeutisk behandling af mennesker med demens, kan skyldes at musikken repræsenterer en spontanitet og en vildskab, som der ofte kan siges at mangle på en institution som et plejehjem, hvor der er mange rutiner såsom medicin, mad og søvn på faste tidspunkter ofte ikke meget plads til selvbestemmelse. En beboer i filmen udtaler, at det er første gang, at hun føler, at hun er med til at bestemme, hvad hun skal lave, når hun selv kan være med til at udarbejde sin spilleliste.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *