Indretning af hjemmet

Det kan være utrygt for de fleste at skulle flytte fra eget hjem og i plejebolig eller på plejehjem. Som demensramt kan skiftet betyde tab af identitet og være meget forvirrende. Uden genkendeligheden fra de rammer og ting, der hidtil har skabt hverdagen, kan det blive sværere at huske, hvem man er, og hvor man kommer fra.

Betydningsfulde billeder, bøger, møbler og andre genstande medbragt fra personens tidligere hjem bidrager positivt til både indflytningen og det efterfølgende daglige liv. Dette understøtter både den demensramtes følelse af tilhørsforhold, tryghed og identitet, og hjælper samtidigt med til at skabe mere nærværende oplevelser for pårørende i besøgssituationer.

Som medarbejder er beboernes personlige ting vigtige redskaber i det daglige i kontakt, og kan bruges aktivt både til systematisk reminiscens-arbejde og spontane situationer.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *