Ikke-farmakologisk smertebehandling

For mennesker med demens kan det være meget svært at håndtere smerter. For nogle typer smerter, er smertetolerancen lavere. Som pleje- og omsorgsmedarbejder oplever man dog ofte en lavere grad af udtrykt smerte fra mennesker med demens i forhold til andre i samme aldersmålgruppe og med samme følgelidelser. Dette er sandsynligvis på grund af den nedsatte evne til at kommunikere smerter. Her må man som som pleje- og omsorgsmedarbejder være opmærksom på andre tegn på smerter såsom klagelyde, ansigtsudtryk og manglende overskud.

Den gængse smertestillende medicin har en række bivirkninger, som kan have en stor nedsættende effekt på livskvaliteten. Det kan være døsighed, forvirring, kvalme og opkast mm.

Ikke-farmakologiske tiltag kan være en god måde at undgå disse bivirkninger på

Medicin mod smerter skal ses som et middel til at få en bedre søvn, blive i stand til at bevæge sig- gå en tur,cykle, svømme –eller andre former for mobilisering af muskulaturen. Det er bedre søvn, motion, distraktion gennem kontakt med andre, med mere, der bedrer smertetilstanden – ikke medicinen i sig selv.

Muskelafslappende medicin kan være rigtig godt til om natten, da det har døsighed som bivirkning. Desuden bør gigtmedicin og panodiler ikke anvendes til kroniske smerter, da de ikke har den ønskede effekt, og især gigtmedicinen har meget uheldige bevirkninger, som i særlig grad er gældende for den ældre del af befolkningen.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *