Hver sin døgnrytme

Mennesker med demens, især Alzheimers, er ofte ramt af søvnproblemer. Nat og dag kan blive byttet rundt, og nogen har andre døgnrytmer. En hensigtsmæssig måde at håndtere dette på kan være ikke at tvinge en bestemt døgnrytme ned over hovedet på en beboer, da det blot kan skabe frustration og forvirring. Målet skal ikke nødvendigvis være at ændre beboerens døgnrytme – målet skal være at han/hun skal være vågen, når han/hun har det godt. Derfor er det vigtigt, at der afsættes ressourcer og medarbejdere til at tage sig af beboeren, hvis det passer denne bedst at være vågen om natten.

For at få en forståelse af den enkeltes døgnrytme i sygdomsforløbet, kan det anbefales at sætte sig ind i deres livshistorie og tidligere søvnvaner. Hvis der eksempelvis er tale om en beboer, der har haft meget nattearbejde i sit liv, er der ikke noget at sige til, at hans/hendes døgnrytme er vendt på hovedet. På den anden side kan det være bekymrende, hvis der er tale om en beboer, der har sovet 8 timer hver nat i hele sit liv.

Generelt må man vurdere i hvor høj grad det er et problem, at beboeren ikke sover om natten. Hvis det f.eks. generer andre beboeres nattesøvn, eller hvis beboeren slet ikke får søvn, kan man sætte ind med forskellige indsatser. Man kan sørge for at beboeren får motion i løbet af dagen, at soveværelset er mørkt og køligt og at indtaget af alkohol, kaffe, te og tobak begrænses. Samtidig kan det hjælpe, hvis beboeren går i seng på faste tider og ikke sover i løbet af dagen. Se artiklen “Bedre Søvn” for flere forslag til, hvad man kan gøre for at sikre en bedre nattesøvn.

Hvis problemet er stort nok, kan man overveje at medicinere, men det anbefales at man overvejer dette meget nøje, da der er mange bivirkninger forbundet med medicinering.

Det er afgørende, at der tages udgangspunkt i hvorvidt det er et problem for den pågældende beboer og de andre beboere. Det skal ikke komme an på, hvorvidt det er et problem for medarbejdere, da det er muligt at planlægge sig ud af dette.

Dette er en del af den personcentrerede omsorg som Byen For Livets metoder og indsatser er bygget på – det er vigtigt at lave en systematisk og prioriteret indsats for at afdække det individuelles menneskes behov og livsglæde.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *