Fysiske udfordringer ved måltidet

For mennesker med demens kan der opstå fysiske udfordringer i forbindelse med måltidet, både når maden skal spises og tilberedes. Dette skyldes at både basale og instrumentelle ADL-funktioner nedsættes, samt at mennesket med demens ikke forstår, hvad der skal spises og hvordan det skal spises. Noget så simpelt som at føre en gaffel fra tallerken til mund kan være en udfordring. Derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at mennesket med demens kan få individuelt tilpasset hjælp og støtte til både at tilberede måltidet, samt at spise. Individuelt tilpasset støtte kan f.eks. bestå i berøring, opmuntring, demonstration af hvordan man skal gøre, mimik, igangsætning, forklaring, m.v. Det kan også være relevant at give den dementsramte mulighed for selv at tage maden og give vedkommende tilstrækkeligt med tid til at spise i ro og mag. I forbindelse med tilberedelsen, kan det være farligt, hvis den pågældende eksempelvis ikke kan håndtere køkkenredskaberne. Dette kan, udover støtte fra medarbejdere, afhjælpes af forskellige teknologiske hjælpemidler, eksempelvis knive, og andre potentielt farlige køkkenredskaber, der er lavet specielt til mennesker med demens såsom gribevenligt bestik. Det er også en mulighed at fokusere på at træne spise-bevægelser med de mest udfordrede beboere.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *