Forventningsafstemning og inkludering af pårørerende

Ved indflytning bliver både beboere og pårørende tilbudt en indflytningssamtale, hvor hjemmet får information om beboeren og dennes liv og symptomer og beboer og pårørende får information om livet, dagligdagen og eventuelle regler i hjemmet. Ved denne samtale, er det vigtigt at alle får forventingsafstemt med hinanden. Sørg for at spørge ind til både beboerens, men også den pårørendes behov og sørg for helt klart at melde ud, hvad I som hjem og medarbejdere forventer af både beboer og pårørende. Må pårørende fx. gøre rent eller gå i køkkenet og hente mad? Må de sove/overnatte på beboerens værelse? Forventer I at de deltager aktivt i aktiviteter og i at arrangere aktiviteter?

Et indflytningsmøde alene er dog ikke nok, det er vigtigt at I løbende holder møder med både beboer og pårørende og gerne møder med parterne hver for sig, alt afhængig af beboerens tilstand. Der kan, for begge parters vedkommende, være ting, de ikke ønsker at diskutere i den anden parts påhør og det kan være godt at få mulighed for at få luft/få lavet ting om, man ikke synes fungerer hensigtsmæssigt. Det er fx. lettere for pårørende at lette deres hjerte for bekymringer og tanker omkring beboerens tilstand, hvis denne ikke er tilstede.

I det daglige liv, er det vigtigt, at der bliver gjort plads til at inkludere de pårørende så meget som muligt, på deres egne præmisser. Nogle pårørende (og beboere), kan bedst fungere, hvis de har så meget af deres dagligdag sammen som muligt, det gælder fx. ofte ægtefæller. I sådan et tilfælde, kan det for den pårørende måske være rart at have opgaver i hjemmet, fx. hjælpe med madlavning, lettere rengøring eller lave aktiviteter for beboerne. Andre pårørende vil helst overlade så meget som muligt til hjemmet og bare komme på visit af og til – det skal der også være plads til. Der er mange ting i livet, der kan spille ind ifht. pårørendes mulighed for deltagelse, i nogle perioder vil de måske deltage i høj grad, i andre i mindre grad. Netop derfor er det vigtigt at holde løbende møder med pårørende, så man ikke går skævt af hinanden og der opstår dårlig stemning eller forvirring omkring forpligtelser og forventninger.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *