Ægtefæller – bo sammen, eller hver for sig?

Nogle par har glæde af at blive boende sammen så længe som muligt, med al den hjælp de kan få udefra. Andre par bliver hurtigt klar over, at det ikke er måden, de får et godt liv på, og det vil være nødvendigt at tage stilling til, hvad der så skal ske. Når den ene part kommer på plejehjem, er det vigtigt, at den udeboende part stadig har mulighed for at bruge plejehjemmet som sit hjem også. Sørg for at få informeret og forventningsafstemt omkring dette ved indflytningssamtalen. Hvilke forventninger og holdninger har I som medarbejdere til, hvad den pårørende ægtefælle kan og må, og hvilke forventninger har parret, beboeren og den pårørende?

Mange fortæller, at de har glæde af at betragte sig selv som et par med to hjem, hvor den udeboende, stadig kan tage en lur eller få et bad på plejehjemmet, selvom det ikke nødvendigvis er der, de sover om natten. Det kan have en god effekt på den, der bor på plejehjemmet, da de ofte vil føle sig tryggere, hvis partneren er i nærheden. Som medarbejdere skal I sørge for at give plads og rum til, at den udeboende partner kan komme og gå som det passer dem og beboeren. Sørg for løbende at afstemme forventninger til, hvad den udeboende må og kan og hvad beboeren har behov for. Det er selvfølgelig beboerens behov, der kommer i første række.

En stor utryghed for raske ægtefæller kan være, om partneren har det godt, når de ikke er der, hvorfor nogle ægtefæller kommer på besøg hele tiden og måske har svært ved at “give slip” og pleje egne interesser. Som medarbejdere er det jeres job at tage hånd om denne bekymring og sørger for at finde ud af, hvad I kan gøre, for at den ikke bliver altoverskyggende.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *